info@ipf.com.tr
Türk BayrağıTürkçe English FlagEnglish

BASIN - RÖPORTAJ

Dünya Gazetesi - 16.08.2006

BİRLEŞMELERDE ORTAK BİR GELECEK BEKLENTİSİ YARATILMALI

Küreselleşmenin ve dünyadaki gelişmelerin ışığında Türkiye’deki şirketler de yabancı veya yerli sermaye kullanarak şirketlerini geliştirmenin yollarını aramayı düşünmeye başlamışlardır. Ancak şirket ortakları, şirketlerinin hisselerini satmanın yollarını tam olarak bilemedikleri ve bu yolda karşılaşacakları sorunlarla ilgili sorulara tam olarak cevap bulamadıkları için, yeni bir ortağa olumlu olarak yaklaşsalar da, bilmedikleri bir ortam içerisinde hareket etmek zorunluluğu, bu şirketlerin hissedarlarının düşüncelerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Türk yatırımcılar aynı şekilde planlı ve profesyonel bir bakış açısıyla yurt dışındaki yatırımcılarla birlikte proje yatırımlarını gerçekleştirmeleri mümkündür.

Gazete haberi

Yatırımcı projeye başlamadan önce projenin maliyeti iyi hesaplanmalı ve finans kaynağı ve proje bileşenleri iyi organize edilmelidir. Genelde Türkiye’de hep yarıda kalmış projelerle karşılaşıyoruz. Örneğin; projenin inşaatına başlanıyor ve finans sıkıntısı ortaya çıkınca kredi veya ortak aramaya yöneliniyor.. Böyle bir durumda finans kaynağı ya da potansiyel ortak bulmak çok zorlaşabiliyor. Yatırımcı zaten varını yoğunu harcamış olduğundan, kredi veya ortak bulmaya yönelik gerekli profesyonel çalışmaları bile karşılayamayacak duruma düşebiliyor.

Halbuki daha projeye başlamadan profesyonel danışmanlık şirketleri ile bir araya gelseler belki çok farklı alternatiflerle karşılaşacaklar.

Kredi konusunda banka ve fon kuruluşları ile görüşmeler yapılacağından ve bu kurumlara verilecek proje dosyaları çok iyi hazırlanması gerektiğinden projeyi başından almayı tercih ediyoruz.

Aynı şekilde, ortaklık konusunda da şirketlere daha büyüme sürecindelerken stratejik ortaklıklar konusunda açık davranmalarını tavsiye ediyoruz. Sorunlar yaşanmaya başladıktan sonra aranan çözümler, böyle çözümler bulunduğu takdirde bile ilk basta elde edilebilecek faydayı getirmekten uzak oluyorlar.

Şirket evlilikleri konusunda firmamıza gelen sorular genelde şu şekilde oluyor:

SORU

Türkiye’de, ortaklık ve şirket birleşmelerinin oldukça yoğun olduğu bir dönem yaşanıyor. Bunun global etkileri dışında, şirketlerin birleşme/ortaklık gibi kararlar almasının nedenleri nelerdir?

CEVAP

Öncelikle dünyadaki gelişmeler ve bilhassa teknolojinin ve küreselleşmenin süreçleri hızlandırması, şirketleri birleşme/ortaklık çözümlerine doğru yönlendiriyor. İş yaşam döngüsü şirketin büyümesi ile ilgili olarak Ortaklığı en iyi, bazen de tek çözüm yolu olarak ortaya çıkarıyor. Bu olgu büyümekte olan tüm şirketlerin bir gün başına geliyor.

SORU

Şirket birleşmelerinde sağlanması gereken koşullar nelerdir? Taraflar hangi hususları göz önüne alarak değerlendirme yapmalılar, İki tarafın da aynı anda kazanması için nelere dikkat etmeliler?

CEVAP

Bir şirket bir şirkete geçmişi değil geleceği için ortak olmaktadır. Önemli olan iki tarafın da bu ortak geleceklerinde yeterli faydayı sağladıklarına inanmalarıdır. Bunun için de rasyonel öngörülerle hareket etmek, göreceli etkenleri dışarıda bırakmak ve karşılıklı beklentileri yerine getirmek gerekmektedir. Geleneksel metotlar genelde geçmişi ana veri olarak aldıkları ve tek taraflı bir resim üzerinden hareket ettikleri için Türkiye’de de dünyada da başarılı olamamaktadırlar.

SORU

Şirketlerin ortak seçerken dikkat etmeleri gereken noktalar nelerdir?

CEVAP

KOBİLER bazında baktığımızda şirketlerin kültürleri kadar ve belki de daha fazla şirket ortaklarının gelecekle ilgili beklentileri ortak seçiminde dikkat edilmesi gereken ana noktalardan birini teşkil etmektedir. Bu nokta da dahil olmak üzere böyle bir birleşme için yola çıkan bir şirket bu ortaklıktan neler beklediğini açık bir şekilde yazıya dökmeli ve bunu potansiyel ortağı ile çok şeffaf bir şekilde konuşmalıdır. Ancak iki taraf ta beklentiler konusunda uzlaştıktan sonra birleşmenin teknik çalışmaları yapılmalıdır. Bu beklentiler üzerinde uzlaşılmaması durumunda daha sonraki ortak çalışma sürecinde sorunların ortaya çıkması kaçınılmazdır.

SORU

Alıcı rekabeti yaratabilmek için neler yapılmalı?

CEVAP

Aslında burada yapılması gereken herhangi bir ürünün pazarlanmasından çok farklı bir şey değil. Önce bir hedef kitle tespit etmeniz ve daha sonra bu kitleyi ürününüzden, yani hisse senetlerinizden haberdar etmeniz lazım. Tabii bunu çok profesyonelce yapmanız gerekiyor. Daha sonra gelen talepleri de bir ihale formatına oturtmanız lazım. Şirket ortaklarına hisselerini en yüksek değere nasıl pazarlayabileceklerini ve bu amaçla nasıl rekabet yaratabileceklerini izah ediyoruz.

Öncelikle şirketin hissedarlarının beklentilerini karşılayacak potansiyel ortaklar ile ilgili kriterleri oluşturmaktayız. Daha sonra dünya çapında her bir proje için potansiyel alıcıları tespit ediyoruz. Bu potansiyel alıcılarla yapılan görüşmeler sonrasında şirkete ortak olmaya talip firmalarla yapılacak toplantıları organize edip bu ortaklık için en iyi tekliflerini vermelerini istiyoruz.. Bir anlamda şirketi müzayedeye çıkartıp, en iyi değeri veren potansiyel ortakla nihai müzakere masasına oturulmasını sağlamaktayız.

SORU

Şirket ile birleşmesi veya diğer şirketi satın almasına ilişkin kararlar verilirken yapılan şirket değerlemesi de oldukça önemli bir konu. Şirket değerlemeleri neye göre gerçekleştiriliyor? Hangi kriterler göz önüne alınıyor? Şirket değerini artırmak için neler yapılmalı?

CEVAP

İnsanlar faydalara yatırım yapıyorlar. Geçmişe bağlı değerlendirmeler potansiyel ortaklara göre farklı farklı oluşan faydaları içermiyor. Analizler şirket değerini yükselten 4 ana faktörün olduğunu gösteriyor.

Aktif pazarlama yapmak

Her hangi bir ürünün pazarlamasında olduğu gibi, şirket hisselerinin pazarlamasında da doğru ve mümkün olduğunca geniş bir kitleye ürününüzü gizlilik prensiplerini de dikkate alarak tanıtmak gerekmektedir.

Rekabet yaratmak

Eğer bir alış verişte sadece bir alıcı ve bir satıcı bulunuyorsa, genelde hep alıcının şartları ve istekleri geçerli olmaktadır. Ancak bir satıcının ürününe birden fazla şirket talepkar olursa o zaman satıcının kuralları önem kazanmaktadır. Bu rekabet ortamının yaratılması hisse senetlerinin değerini yükselttiği gibi satış sürecinin de kısalmasına yol açmaktadır.

Geleceği satmak

Hiç bir şirket başka bir şirkete geçmişi için ortak olmamaktadır. Geçmiş bazlı olarak yapılan şirket değerlendirmelerini baz almanın aksine her şirket gelecekte elde edeceği faydaları öngörerek yapacağı yatırım tutarına karar vermektedir. Bu nedenle potansiyel ortak olarak kabul edilen şirketlere gelecekte onlara sağlayabileceğimiz faydaları profesyonelce anlatmamız gerekmektedir.

Beklentileri karşılıklı olarak tatmin etmek

Her bir potansiyel ortağın işinde neyi nasıl yaptığı farklılıklar göstermektedir. Ancak bu farklı farklı yaklaşımları inceleyip anladığımız ve her biri için kendimizi bu yaklaşımlara uygun olarak anlattığımız takdirde, bu şirketler bizi ve gelecekte onlara getireceğimiz faydaları tam olarak algılayabileceklerdir.